Hur att regenerera Culligan Grön sandfilter

En Culligan grön sandvattenfilter är också känd som en järnfilter. Den gröna sanden oxiderar järn, mangan och vätesulfid i vattnet för att hålla den ren, men han råsand behöver regenerera från tid till annan för att kunna arbeta effektivt. Den gröna sanden blötlägges i ett bad av kaliumpermanganat inuti filtret att regenerera den. Den Culligan filtret har en timer som du kan ställa in att bestämma hur ofta att regenerera det, men filtret gör resten av arbetet åt dig.

Instruktioner

•  Stäng av vattnet och öppna locket till Culligan järnfilter.

•  Häll £ 1 av kaliumpermanganat i den gröna sanden för varje 5 liter vatten din Culligan grön sandfilter rensar.

•  Stäng locket på din Culligan filtret och vrid förnyelse timern till "Overnight". Du kan även ställa in timern till hur ofta den automatiskt ska regenerera gröna sanden beroende på din vattenförbrukning.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com