Hur man mäter Inside Angles

Hur man mäter Inside Angles

Att få rätt vinkel är en avgörande del av bygg- och modelleringsprojekt. Vid utformning något, bör du kontrollera att vinkeln är korrekt så att designen passar ihop ordentligt. Inne vinklar av en form kan mätas med hjälp av en gradskiva, som är en plast enhet antingen helt transparent med vinklar markerade på den eller med ett litet fönster för att hitta den punkt där vinkeln mäts från.

Instruktioner

•  Placera gradskiva så att ursprunget markören --- den punkt i mitten av gradskiva --- är över den punkt av vinkeln.

•  Vrid gradskiva så att baslinjen går längs en ​​linje av vinkeln (A).

•  Matcha den andra raden av vinkeln (B) till numret på inre skalan av gradskiva svängda kanten för att få en vinkel läsning.

•  Vrid på gradskivan så att basen linjen går längs den andra linjen (B) av vinkeln.

•  Matcha den andra raden av vinkeln (B) till numret på den yttre skalan av gradskiva svängda kanten för att få en vinkel läsning. Vinkeln läsning bör vara samma som den avläsning vid mätning av vinkel från den andra positionen.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com