Hur man använder Ground Up Gips

Mark up Gips anses vara en byggavfallsmaterial. Använd inte den för trädgårds kompostering eller för en säng för boskap, såsom nötkreatur. Du måste ha i åtanke att Gips innehåller en mängd olika material - varav några är biologiskt nedbrytbara - och andra som kan vara potentiellt farliga - såsom glas. Kontrollera din statens normer gips återvinnings. Du kan återvinna mark-up gips som ska användas för vissa jordbruks kompost. Men din återvinningscentral ska hantera detta först.

Instruktioner

•  Fyll innerväggs sprickor och håligheter i ett nytt hem eller byggnad med gips klipp. Följ dina lokala byggbestämmelser.

•  Ta din grunden gips till en lokal återvinningsstation som samlar det, så resten kan användas för att göra nya gipsskivor.

•  Kontakta din lokala återvinnings- och plantskolor för att avgöra om marken upp drywall du har kan användas i följande jordbruksföretag - odling av svamp, lägga till mark, växande plantskolor, som sod på bostäder gräsmattor och som marktäckare i parker.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com