Fördelar och nackdelar med att ha en papperskorg Compacter

En papperskorg compacter används i bostäder och kommersiella verksamheter i arbetet med att minska mängden sopor och skräp. De kan hittas i hemmet, men mycket stora kommersiella enheter finns utanför.

Definition

En sopkomprimeringsanordning är i grunden en maskin som krossar skräp tillsammans i arbetet med att minska volymen genom kompaktering. De är i allmänhet hydrauliskt drivna.

Pros

Trash komprimatorer minskar inte bara papperskorgen, men gnagare, lukt, och volym. De är också praktiskt när det gäller att minska mängden sopor burkar placerade på trottoaren. Trash komprimatorer minska resor till de yttre soptunnorna.

Fördelar

Komprimatorer är bra för att ta hand om gamla blöjor, lådor och mat. Trash komprimatorer minska arbets och flyttavfallskostnader för verksamheten. Komprimatorer minskar även deponiutrymme för sopor.

Nackdelar

Glasflaskor, burkar och andra glasprodukter bör inte placeras i compacter.
De kräver underhåll och de gör öka vikten av sopor som måste genomföras utanför.

Företag

Restauranger och livsmedelsbutiker använder papperskorgen komprimatorer för att minska ett överflöd av livsmedelsprodukter. Livsmedelsindustrin har en noll-tolerans för lukter, gnagare och orena arbetsplatser med mat uppbyggd.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com