Vad är syftet med en sophantering?

Vad är syftet med en sophantering?

Garbage avyttringar minskar hushållsavfall genom slipning upp köks rester och spola dem genom avloppssystemet eller i en septiktank. Mer än hälften av de amerikanska hushållen har en sophantering, enligt Consumer Reports.

Fördelar

Garbage avyttringar bli hem för dålig lukt, samt organiska material som kan locka skadedjur. Ökad användning av sopor avyttringar har minskat mängden avfall till deponi, enligt Consumer Reports. Vissa städer, däribland Indianapolis och Denver, kräver nya bostäder byggas med en sophantering.

Oro

Garbage avyttringar gör öka vattenförbrukningen, enligt Consumer Reports. De kan också överbelasta avloppssystem. I bostäder med slamavskiljare, kan sopor avyttringar påskynda slam och avskum uppbyggnad, vilket kan orsaka igensättning, enligt The Illinois Times.

Typer

Det finns två typer av sopor avyttringar: batch-utfodras och kontinuerliga matad. För att driva ett parti matad modell måste den fyllas innan du trycker ner proppen och aktivera knivarna. Som namnet antyder, kan avfallet kontinuerligt bearbetas genom en kontinuerlig matad modell. Båda har samma funktion, men satsmatade modeller är säkrare eftersom de bara fungerar när den är stängd.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com