Korrekt Källaren Dränering

Korrekt Källaren Dränering

Hem med otillräckliga avloppssystem utvecklar ofta fuktproblem i källaren. Fuktig, våta källare är prime för mögeltillväxt och strukturella skador ofta uppstår när fukt före för längre tidsperioder. De flesta problem med källardränering kan lösas genom att ta en stund att titta runt ditt hem för problemområden. När du har identifierat orsaken till fukt, kan du vidta åtgärder för att installera dräneringssystem riktig källare eller avhjälpa orsaken till fukt sipprar in din källare från utanför områden.

Orsaker

Grunden för ditt hem kan skadas av ytvatten som rinner in i din källare eller vatten läcker in från taket. Din källare kan vara särskilt fuktigt om ett jordgolv är på plats i stället för betong, som orsakar hög luftfuktighet när vatten avdunstar genom jorden och rör sig genom ditt hem. Läckande tak och felaktigt graderad jord är också vanliga orsaker till dålig källaren dränering. Inspektera ditt hem regelbundet för dräneringsproblem kan hjälpa dig att diagnostisera orsaken till dålig källare dränering.

Effekter av Fukt

Om din källare inte har tillräcklig dränering på plats, kan fukt orsaka en myriad av problem. När din källare är fuktigt läcker vatten, är luftfuktigheten är högre än den rekommenderade nivån på 30 till 50 procent, vilket gör att ditt hem för att känna sig obehagligt fuktig. Stående vatten eller vattenläckor under längre perioder kan så småningom leda till mögeltillväxt. När mögel börjar växa, bryter ner strukturen det växer på t.ex. gips eller trä. Detta kan resultera i reparationer som kan vara kostsamt. Mögeltillväxt är en hälsofara för de som bor i ditt hem. Även om de flesta källare är lediga utrymmen, kan mögelsporer bli luftburna och orsaka allvarliga hälsoeffekter som väsande andning eller andningssvårigheter.

Diagnos

För att vara säker på ditt hem har riktig källare dränering, gå utomhus och inspektera marken runt ditt hem. Marken måste sluttande borta från ditt hem, så att vatten från regn och snö springa bort från ditt hem stiftelse. Dålig slutliga graderingen av ditt parti är en vanlig orsak till överskotts källare fukt. Dina rännor och stuprör kan bli fylld med löv och skräp, vilket orsakar vatten att köra inne i ditt hem. Om ditt hem inte har avlopp kakel bredvid fot, kan vattnet rinna in i din källare, liksom. Sumpen pumpar är konstruerade för att pumpa överflödigt vatten ur källaren när vattennivåerna är höga. Hem utan en sump pump har ofta problem med översvämningar, särskilt under regnperioden när fukt är riklig.

Lösning

Eftersom felaktig betygssättning orsakar dålig källaren dränering, kan det vara nödvändigt att ha din vara omklassificerade till direkt vatten borta från ditt hem. Rengör alla rännor och stuprör ta bort löv så vattnet inte backa upp i ditt hem. Om dina stuprör dränera vatten nära ditt hem stiftelse, inköps downspout tillägg som kommer att bära vatten längre bort från hemmet. Placering 6 inches av grus över din smuts golv källaren kommer att hålla vattenånga från att orsaka fuktproblem i källaren. Installera ett blad av plast över gruset som ångspärr. För bostäder med allvarliga problem källare dränering, Naturvårdsverket eller EPA rekommenderar att installera antingen ett avloppsrör eller sump pump för att avlägsna fukt från runt sidfoten på ditt hem. Var noga med att placera en cover på din sump pump för att hålla farliga gaser och föroreningar från att komma in i ditt hem.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com