Korrekt Jord för ett bostadshus Elsystem

Korrekt Jord för ett bostadshus Elsystem

National Electrical Code (NEC) detaljer jordningssystem för en bostad. I NEC, består ett korrekt jord system med fyra huvudkomponenter: en jord, huvudlast center, de neutrala ledare och de enskilda krets grunder.

Huvud Load Center

Fallet med en hem huvudbelastningscentrum, även kallat huvudbrytare panelen, måste ha en jord. Denna grund består av en lång kopparstång kallas en elektrod som drivs i jorden. Denna stav ansluter sedan till metallhöljet på huvudbelastningscentrum via en kal koppartråd.

Nolledarna

Elektricitet cirkulerar i hela ett hem via enskilda kretsar. Varje krets har en nolledare (wire) och en varm ledare. Enligt NEC måste alla krets nolledarna ansluta till fallet med den huvudsakliga belastningscentrum, som i sin tur är ansluten till jord.

Krets Grounds

Förutom de neutrala och varma ledare måste varje grenkrets har sin egen mark, som antingen är en grön tråd eller en naken koppartråd. Dessa jordkablar ansluter till de olika enheterna i kretsen, såsom eluttag. Den andra änden av jordkablar ansluta till huvudlastcentrets fall når jord igenom ärendet.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com