Fuel Cell Technology för Hem

Bränsleceller är redo att bli en energikälla för både bostäder och kommersiellt bruk. Bostäder bränslecellsteknik kan använda antingen fossila bränslen som naturgas och propan eller förnybar energi, såsom sol- och vindkraft, som kraftkälla.

Komponenter

Vätgas är en energibärare i stället för en energikälla, som reagerar med en elektrisk ström för att producera kraft. Ett bostadsområde bränslecell består av en energikälla, en bränslestapel för att omvandla energin till el, värme och vatten, samt en omvandlare för att ändra el från DC till AC el.

Energi

En bränslecell stacken kan producera cirka 5 kilowatt energi, cirka 120 kilowattimmar, vilket är tillräckligt för att ge ström för den genomsnittliga amerikanska hushållet. En enda bränslecell producerar ca 1 volt el, vilket inte är tillräckligt för att ge ström till hushållen.

Användningar

Bränsleceller producerar avfall av värme och vatten, som både kan användas för att ge värme och en vattenförsörjning till bostäder. Bostäder bränsleceller använder en polymer elektrolyt membran eller protonutbytesmembran för att producera ström.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com