Så här fyller du i olja i en pallyftare

Så här fyller du i olja i en pallyftare

Flytta tunga laster, utrustning eller andra tunga föremål skulle vara mycket svårt om inte omöjligt utan hjälp av en pallyftare. Pall domkrafter lyfta säkert lasten, med hjälp av en hydraulisk domkraft. En hydraulisk domkraft använder hydraulolja för att överföra det tryck som behövs för att lyfta lasten. En del av lastpallen domkraftens underhållet är att kontrollera den hydrauliska oljan för att säkerställa att det är vid rätt oljenivå. Att veta hur man fyller pallyftare med hydraulolja för att hålla hydrauloljan vid dess rätta oljenivå är nödvändig för att hålla pallyftare i toppskick.

Instruktioner

•  Parkera pallyftare på en hård, plan yta. Flytta pallyftare kontroll spaken till "Lägre" läge för att helt sänka pallyftare s gaffel.

•  Ta bort hydraulolja behållarproppen och bricka genom att skruva loss pluggen, med hjälp av platt skruvmejsel. Se bruksanvisningen till pallyftare för placeringen av den hydrauliska oljereservoaren plugg.

•  Lägg hydrauloljan till den hydrauliska oljereservoaren s påfyllningshålet, med hjälp av tratten. Ta bort tratten för att kontrollera oljenivån i den hydrauliska oljereservoaren. Oljenivån ska vara upp till botten av den hydrauliska oljereservoaren s påfyllningshålet.

•  Pumpa pallyftare handtag 10 till 15 gånger för att lufta hydraulaggregat av pallyftare. Blödning görs för att avlägsna eventuell instängd luft i pallyftare hydraulsystem.

•  Upprepa steg 3 och 4 tills oljenivån i den hydrauliska oljereservoaren är stabilt på botten av den hydrauliska oljereservoaren s påfyllningshålet.

•  Returnera hydraulolja behållarproppen och brickan till den hydrauliska oljereservoaren s påfyllningshålet. Skruva den på ordentligt, med hjälp av platt skruvmejsel. Torka eventuellt överskott hydraulolja på hydraulolja reservoar med trasan.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com