Hur gör Detonator Säkringar Arbete?

Nyckeln till blast rivning är att veta hur man på ett säkert sätt utlösa sprängämnen i rätt ordning. Mindre explosioner skapar en kedjereaktion som sätter av huvud blast. Den detonator säkring är en viktig länk i den kedjan.

Syfte

En planerad explosion är en serie av komponenter. Först är en elektrisk källa, såsom ett batteri. Andra är detonator säkring i kombination med en primer laddning för att bilda en sprängkapsel. Slutligen sprängkapsel anslutet till huvudsprängämnet, såsom dynamit eller RDX.

Funktion

Detonation av dynamit eller RDX kräver en plötslig hjärnskakning eller stötar från sprängkapsel. Den detonator säkring är vanlig elektrisk tråd insvept i brännbart material i ena änden. Rivningen ingenjör kastar omkopplaren och som elektrisk ström värmer tråden, antänder materialet och, i sin tur, sätter av tändsatsladdningen. Denna chock startar kedjereaktion som leder till huvud explosionen.

Mångsidig

Rivning ingenjörer kan utforma en explosion med olika typer av detonator säkringar. Snabbare eller långsammare förbränning material i sprängkapseln säkringen kan skapa en sekvens rivning som kan styras från en enda punkt.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com