Sprinkler System Installations Frågor

Sprinkler System Installations Frågor

I samband med installationen av en utomhus sprinklersystem, bevattnings proffs ofta inför ett antal frågor om utformning och användning av ett bevattningssystem. I de flesta fall, sprinkler proffs ta itu med dessa frågor under ansikte mot ansikte möten med kunder förutom att ge en fullständig skriftlig uppskattning avseende kostnader, utrustning och allmänt bruk.

Vad kostar?

Före installation av en utomhus sprinklersystem, många av de inledande frågorna avser kostnaden för sprinklersystem delar såsom tidssystem och ventiler. Dessutom installationsfrågor kretsar kring arbets uppskattningar och vattenkostnader. I de flesta fall, sprinkler proffs ger en skriftlig uppskattning tillsammans med en design schema för att lösa kostnadsfrågor.

Vilka är kodens krav?

I de flesta fall innebär installation sprinklersystem följsamhet till lokala kommunala byggnormer. Till exempel, när en korskoppling sker i utformningen av systemet, många koder kräver installation av en back flödesordning utnyttjar fungerande dränering. Dessutom sprinklersystem proffs beskriva kodens krav under både personligt möte och inom en skriftlig uppskattning.

Kommer det Ändra vattentrycket?

Före installationen sprinklersystem, frågor om sprinklersystemet vattentäkt och inrikes relaterade vattentryck frågor uppstår. Sprinkler proffs ta itu med dessa frågor genom att se ordentliga flöden före installation sprinklersystem. Till exempel, sprinkler proffs lindra oro genom att utvärdera tryck, liter per minut och volym.

Hur är det Inaktiverad när det behövs?

Under installationen, frågor uppstår angående den årliga aktivering av ett installerat system och säsongs frågor att ta systemet weatherization. För att ta itu med dessa frågor och främja korrekt sprinkler användning måste hem och företagare vara medveten om operativa minimiutsedda exempel lokalisering av primärsprinkler sväng på / stänga ventilen. Denna kunskap hjälper hem och företagare när det är nödvändigt att genomföra en räddnings vid läckage, raster och ventilproblem.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com