Är Bamboo Flooring bra eller dåligt?

Miljövänlig

Bambu är ett tropiskt gräs snarare än en trä. Det tar bara fem år att växa en bambu till ålder där det kan skördas, och anläggningen växer tillbaka efter skörd. Å andra sidan tar det åtminstone 30 år för att växa ett lövträd.

Bamboo Flooring har vissa nackdelar

Bambu golv behandlas med urea formaldehyd för att göra den insektsresistenta. Det finns inga statliga regleringar på plats för sin produktion, så det är inte alltid uppfyller säkerhetsstandarder. Bambu golv är ofta dyrare än lövträ eftersom den är importerad från Asien. Slutligen är denna typ av golv spröd och skadas lätt.

Bottom Line

Bambu golv är mer kostsam och skörare än lövträ, och det är svårare att underhålla eftersom den mjuknar och förlorar sin färg när det utsätts för värme. Bambu golv är miljövänligare än lövträ, men det ger inte samma typ av lång hållbarhet.


© 2019 kirksrv.com | Contact us: webmaster# kirksrv.com