Hur du ansluter avloppet Ventiler på My Diskmaskin

By Urmila

Hur du ansluter avloppet Ventiler på My Diskmaskin

När du installerar diskmaskinen, måste särskild uppmärksamhet ägnas åt placeringen och installation av diskmaskinen avloppsslangen. Avloppsslangen, som ansluter till inloppet på sidan av din sophantering, måste lyftas över inloppet förfogande för att förhindra att smutsigt vatten från diskhon rinner in i diskmaskinen. Höjden på slangen förhindrar också diskmaskinen från ständigt tömning, eftersom gravitationen inte tillåter vattnet att flöda genom slangen när den är förhöjd.

Instruktioner

•  Feed diskmaskinen dräneringsslangen genom sidoväggen av skåpet under diskbänken.

•  Anslut avloppsslangen genom att skjuta den över diskmaskinen inloppet på sophantering. Om du inte har ett sophantering, anslut diskmaskinen avloppsslangen till inloppet på P-fällan på undersidan av diskhon.

•  Dra åt skruven på klämman ligger i slutet av diskmaskinen slangen för att fästa slangen till inloppet eller P-fällan.

•  Använd buntband för att fästa avloppsslangen till undersidan av disken eller diskbänken, är säker på att slangen är upphöjd över inloppet. Detta säkerställer att diskmaskinen inte automatiskt dränera och det smutsiga vattnet från diskhon kan inte strömma in i diskmaskinen, potentiellt förorenande dina rena disken.

Comments

Relaterade artiklar