Hur man tar bort Cupping Ur Pine Board

By Urmila

Cupping är när ändarna på tallkortet är högre än mitten av brädet. Denna typ f skevhet händer i allmänhet som ett resultat av styrelsen att bli blöt eller på grund av hög luftfuktighet. Korrigera koppning tar lite arbete och tid eftersom du måste återskapa atmosfären för koppning så att du kan styra skev i styrelsen. Genom att göra detta kan du rätta och i själva verket bort koppning som ursprungligen uppstått på tall styrelsen.

Instruktioner

•  Lägg lite papp ut på en plan yta, exempelvis en uppfart eller uteplats våningen - det ska vara en plats som får direkt solljus. Kartongen bör kunna passa tall ombord på den. När kartongen är nere, drench det i kokande vatten.

•  Sätt din kupade ombord på den våta kartong med den konkava sidan nedåt medan solen skiner på området.

•  Använd ett hushåll ångbåt, såsom ett klädesplagg ångbåt, att gå över den del av styrelsen uppåt. Gå fram och tillbaka över den i 90 minuter.

•  Ta styrelsen och åter kokande vatten till kartong. Vänd brädet när du sätter tillbaka den på kartong så den andra sidan är nere. Upprepa ångaren användningen i 90 minuter på den nya sidan.

•  Ta styrelsen utanför kartong och lägg den på en torr plats som är fri från fukt. Vikt ner ändarna och mitten av brädet med mycket tunga föremål, såsom aska block eller andra styrelser. Lämna styrelsen så här i två dagar, varefter du kan ta bort vikterna och styrelsen bör inte längre kupade.

Comments

Relaterade artiklar