Hur du ändrar en kombination Sesame Lock

By Urmila

Sesamee lås kommer förinställd med en specifik kombination, men om du föredrar att sätta i dina egna nummer, ändra låsets kombinationen är lätt.

Instruktioner

•  Vrid kombinationen till den som för tillfället öppnar låset.

•  Hitta förändringen stift som medföljde kombinationslås.

•  Sätt förändringen stiftet i det lilla hålet på toppen av låset.

•  Vrid kombinationsrattarna till ratten som du väljer.

•  Ta bort förändringen stiftet när du har ställt in kombinationen till den du föredrar.

Tips och varningar


  • Om du är osäker på den aktuella kombinationen kan du ringa Sesamee företaget direkt på 800-733-8588 för hjälp.

Comments

Relaterade artiklar